Rizka Amalia, S.Pd


Guru PA Islam

Social Media Link

Adalah salah seorang guru di SDN Jaranan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Di lembaga sekolah ini beliau mengampu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam